کیس کامپیوتر گرین مدل ARIAGreen ARIA Computer Case


  • طراحی فشرده
  • امکانات RGB به صورت پیش فرض کارخانه نصب شده