کابل تبدیل Mini DisplayPort به HDMIMini DisplayPort to HDMI cable


کابل دو سر نری مناسب برای تبدیل خروجی تصویر Mini Display Port به HDMI