پاور کولرمستر مدل MWE white 450Cooler Master MWE 450 White 80+


  • پاور استاندارد کولر مستر
  • مناسب برای اغلب استفاده های روزمره
  • امکان استفاده از کارت گرافیکهای ارزان قیمت وجود دارد