پایه نگهدارنده موبایل آهنربایی خودرو برند هوکو مدل CA46Car holder “CA46 Metal” in-car dashboard magnetic bracket


  • اندازه کوچک با قابلیت چرخش 360 درجه
  • آهن ربا با مغناطیسی بسیار قوی
  • قابل استفاده در ماشین