پایه نگهدارنده موبایل آهنربایی برای دریچه تهویه خودرو برند هوکو مدل CA47Car holder “CA47 Metal” magnetic in-car air outlet mount


  • اندازه کوچک با قابلیت چرخش
  • آهن ربا با مغناطیسی بسیار قوی
  • قابل استفاده در ماشین