کول پد لپتاپ تسکو 2 فن با ارتفاع قابل تنظیم مدل TCLP 3106TSCO CoolPad TCLP 3106


  •  خنک کننده دو فن برای لپتاپ