سوئیچ KVM خودکار 2 پورت – رابط USBKVM Switch USB 2 port Auto


  • کی وی ام سوئیچ برای اتصال دو سیستم به یک مانیتور و موس و کیبرد
  • رابط USB