کابل صدای اپتیکال سر فلزی با طول 1.5 مترOptical Sound Cable 1.5m Metal