کابل HDMI معمولی با طول 3 مترCable HDMI 3M Normal


28,000 تومان

1 در انبار

کابل HDMI با طول 3 متر مناسب برای ارسال تصویر و صدا روی نمایشگر و تلویزیون