کابل VGA معمولی با طول 10 مترCable VGA 10M Normal


87,000 تومان

3 در انبار

کابل مانیتور (آنالوگ RGB)