کابل VGA معمولی با طول 5 مترCable VGA 5M Normal


73,000 تومان

موجود در انبار

کابل مانیتور (آنالوگ RGB)