تمیزکننده مانیتور وندا مدل V-01LED & LCD Screen Cleaner Venda V-01


  • دارای دستمال و حوله مخصوص
  • هماره با یک پد خاک گیر