آنتن رومیزی تلسکوپی برای گیرنده دیجیتال موبایلPadTV Antenna


  • فیش سوزنی برای اتصال به گیرنده PadTV و WiTV