رم جیل پریستین 8 گیگ DDR4 باس 2400DDR4 PRISTINE SERIES SINGLE CHANNEL 8GB