کابل تبدیل Micro HDMI به HDMI طول 1.5 مترMicro HDMI to HDMI cable 1.5M


کابل دو سر نری مناسب برای تبدیل خروجی تصویر Micro HDMI به HDMI