گران فروشی بیش از 4 برابری فقط در تیر 1399

گران فروشی بیش از 4 برابری فقط در تیر 1399

وقتی می گیم برخی تولید کنندگانی که نام تولید کننده داخلی را هم یدک می کشند، اما در این بازار آشفته فقط جیب خود را پر می کنند، این یک نمونه اش. در کمتر از یکماه، بیش از 4 برابر افزایش قیمت در ساده ترین قطعه…. بدنه کیس!!!! چنین قیمت هایی دیگر گزاف نیست، مثل یک شوخی بی مزه با بازار و مصرف کنندگان است.

بهانه مشکل در واردات و کمبود جنس در بازار هم دیگر حنایش رنگی ندارد. چرا که چیزی که در تمام سایت ها و توزیع کنندگان کیس، پاور و حتی مودم های تولید داخل مشخص است وفور جنس و تنوع در محصولات است. به نظر می رسد باید نهاد های نظارتی به این موضوع نیز ورود کنند و جلوی این سوء استفاده از نام تولید داخلی را بگیرند.