"> تمدید تعطیلی اصناف و فروش غیر حضوری مشهدشاپ – فروشگاه آنلاین مشهدشاپ

تمدید تعطیلی اصناف و فروش غیر حضوری مشهدشاپ

تمدید تعطیلی اصناف و فروش غیر حضوری مشهدشاپ

بر اساس اعلام اتحادیه و اتاق اصناف، کماکان تعطیلی بسیاری از اصناف در طرح فاصله گذاری اجتماعی تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.

بنابراین مشهدشاپ نیز فروش حضوری نخواهد داشت. اما پاسخگویی تلفنی از ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۳ خواهد بود و خریدهای اینترنتی به صورت منظم در روزهای کاری و و در همین ساعات اعلامی ارسال می شوند.

بدیهست خریدهایی که بعد از ساعت ۱۳ ثبت شوند در صبح روزکاری بعد ارسال خواهند شد.

در سفارشهایی که از طریق پیک ارسال می شوند پیش از ارسال، تماس گرفته می شود و در صورت تایید و حضور داشتن در آدرس، ارسال می شوند.

#از_خانه_بخریم

پیگیری سفارش
لیست مقایسه