ارسال سفارشات تا پیش از نوروز 1400

ارسال سفارشات تا پیش از نوروز 1400

ارسال های پستی (خارج از مشهد)
فقط سفارشاتی که تا ساعت 18 امروز چهارشنبه 27 اسفند ثبت شوند، پیش از پایان سال 1399 پردازش شده و تحویل پست می شوند. سایر سفارشات بعد از تعطیلات نوروز 1400 ( 7 فروردین به بعد) پردازش شده و تحویل پست می شوند.

 

سفارش های مشهد

سفارش هایی تا پیش از ساعت 17 فردا پنجشنبه 28 اسفند ثبت شوند با پیک در اسرع وقت ارسال می شود. سفارشاتی که پس از این ساعت برای مشهد ثبت شوند بعد از تعطیلات نوروز 1400 ( 7 فروردین به بعد) ارسال خواهند شد.